Tập học sinh Green Nature- Thuận Tiến - 96tr- 4 ô li vuông - 80gsm

Hãng: Thuận Tiến Còn hàng

Tập học sinh thân thiện môi trường của ty TÂN THUẬN TIẾN

- Tập 96 trang  và 200 trang in 4 ô li & 5 ô li , Định lượng 80 gms.

- Bảo đảm 100% giấy viết không lem, không thấm.

- Sử dụng độ trắng không làm hại mắt.

- Không sử dụng mùi thơm độc hại

-Bìa tập tự hủy thân thiện môi trường

Title
- +
Hướng dẫn mua hàng

Tập học sinh thân thiện môi trường của ty TÂN THUẬN TIẾN

- Tập 96 trang  và 200 trang in 4 ô li & 5 ô li , Định lượng 80 gms.

- Bảo đảm 100% giấy viết không lem, không thấm.

- Sử dụng độ trắng không làm hại mắt.

- Không sử dụng mùi thơm độc hại

-Bìa tập tự hủy thân thiện môi trường.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: