Tập monokuro boo Thuận Tiến - 5 ô li vuông - 96 tr - 80gsm

Hãng: Thuận Tiến Hết hàng

- Tập 96 - 200 trang in ngang, 4 ô li & 5 ô li, Định lượng 80 gms.

- Bảo đảm 100% giấy viết không lem, không thấm.

- Sử dụng độ trắng không làm hại mắt.

- Không sử dụng mùi thơm độc hại.

Title
- +
Hướng dẫn mua hàng

- Tập 96 - 200 trang in ngang, 4 ô li & 5 ô li, Định lượng 80 gms.

- Bảo đảm 100% giấy viết không lem, không thấm.

- Sử dụng độ trắng không làm hại mắt.

- Không sử dụng mùi thơm độc hại.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: